Het 100xhonderd project

Aanleiding en startsituatie januari 2015:

Pierre Spierings heeft vanuit zijn betrokkenheid bij de Stichting een eigen actie op touw gezet, het project 100xhonderd, ten behoeve van de bouw van een basisschool in Chitsukwa.

Voortgang:

-Start bouw school en toiletgebouwen oktober 2015

Afgerond:Mei 2016

Meer informatie: zie jaarverslag 2016 (in ontwikkeling).

 

Scholenproject Chiromo

Aanleiding en startsituatie 2013:

“Chiromo is een dorpje in het zuidoostelijke kustgebied van Kenia, niet ver van Shimoni in het Msambweni District, Kwale County. Chiromo is een vissersdorpje. Het was lange tijd geïsoleerd en afgesloten van de rest van de wereld. Ongeveer 5 jaar geleden is men begonnen een weg uit te graven (stenen grond) naar de bewoonde wereld. Het dorp heeft vrijwel geen openbare voorzieningen en er is geen openbaar vervoer. Wel is er een school voor kleuter- en lager onderwijs. Zo’n 50 leerlingen uit Chiromo gaan naar een verder weg gelegen school (heel lang lopen), omdat de benodigde klassen nog niet aanwezig zijn in Chiromo.

Voortgang
-Herstellen van de twee bestaande klassen (afgerond 2013)

-Bouwen  toiletvoorziening(afgerond 2013)

-Aanschaf meubilair en lesmaterialen (afgerond 2013)

-Plaatsen watertank en dakgoten (2013 en 2014)

-Bouw nieuw klaslokaal (afgerond 2014)

-Opleiding lokale leerkrachten (2014)

Meer informatie: Jaarverslag 2014 en 2015