5 dec

Afgelopen week zijn wij, het voltallige bestuur, op bezoek geweest bij de notaris. Hier zijn de statuten van de stichting opgemaakt
en die hebben wij allen ondertekend. Vervolgens is Stichting WaridiHome ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Weer een grote stap richting ons einddoel!