Eind 2014 hebben we een aanvraag ingediend bij Wilde Ganzen voor de 100XHONDERD actie van Pierre Spierings.
Inmiddels heeft Wilde Ganzen te kennen gegeven dit project te ondersteunen.
Dit houdt in dat voor elke euro die Pierre voor zijn actie verdiend, Wilde Ganzen 50 eurocent inlegt.
Dat betekent dat als Pierre zijn actie volbracht heeft en 10.000euro heeft opgehaald, we in totaal 15.000euro kunnen besteden aan het opknappen en uitbreiden van Chitsukwa Primary School.
We zijn hier natuurlijk erg blij om en trots op!!!

Wilde Ganzen