Educatie blijft topprioriteit

Jaarverslagen vallen niet direct binnen de categorie populair leesvoer. Je kunt ze beter omschrijven als verplichte kost. Zowel voor de samensteller als de doelgroep die ze ontvangt.

Neemt niet weg dat ik ook ditmaal met – toch wel enige trots – opnieuw een voorwoord schrijf. Blij en trots omdat ook in het jaar 2019 onze stichting WaridiHome brede steun heeft kunnen geven aan tal van mensen in het Lungalungadistrict in het zuidoosten van Kenia. Dat gebeurde in nauwe samenwerking met de stichting Kidscare die daar een vaste waarde is geworden.

Het jaarverslag dat voor u ligt mag dan verplichte kost zijn, het heeft toch ook een belangrijke functie. Het dwingt ons als bestuur ons te beraden op het reilen en zeilen van de stichting en bovendien worden wij zo gedwongen verantwoording af te leggen. Door inzage te geven in onze boekhouding.  Dat zijn wij verplicht aan iedereen die ons financiële steun geeft. Onze donateurs maar ook alle andere organisaties die ons een warm hart toedragen.

Los van alle zakelijke mededelingen is er ook een heuglijke mededeling te doen over Roosmarijn, de motor van onze stichting. Zij heeft in september 2019 een zoon gekregen. Samen met Frank, de kleine Fleur en de jongste spruit Bram vormt ze nu een echt gezin. Iedereen die Roosmarijn wat beter kent, kan zich haar blijdschap voorstellen!

Een bezoek brengen aan Kenia zat er dan ook niet in dit jaar. Maar op afstand houdt Roosmarijn nauw contact, met dank aan de digitale mogelijkheden die we vandaag de dag hebben.

Zo heeft ze intensief overleg met de social worker die zich bezighoudt met de scholarships.  Dat onderwerp is een stokpaardje van Roosmarijn. Het is haar rotsvaste overtuiging dat alleen educatie het land vooruit zal helpen.

Mondige, zelfredzame mensen moeten in staat zijn een menswaardig bestaan op te bouwen, zodat ze niet afhankelijk zijn van hulp van buitenaf. Dat is het doel waar onze stichting zich voor blijft inzetten.

Mieke Kleinleugenmors

Klik hier voor het gehele jaarverslag 2019