Voor de gezinsbegeleiding en ons scholarshipprogramma zoeken we particulieren of bedrijven die ons maandelijks/jaarlijks willen ondersteunen.
Stichting WaridiHome  is door de Nederlandse Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Hierdoor kunt u giften aan onze stichting aftrekken bij uw belastingaangifte.

Particuliere donaties
Vanaf 5 euro per maand kunt u al donateur worden van onze stichting. Voor 20 euro per maand ondersteunt u één gezin. Voor 350 euro per jaar kan een scholier naar de middelbare school.
Graag willen wij bekend zijn met degenen die ons financieel ondersteunen, zodat wij in de gelegenheid zijn om u op de hoogte te houden van ontwikkelingen van Stichting WaridiHome, o.a. door het versturen van een nieuwsbrief. Vult u daarom alstublieft het contactformulier in.

Uw bijdrage is welkom op het IBANrekeningnummer  NL39INGB0005400278 ten name van Stichting WaridiHome te Zutphen. Wilt u zo vriendelijk zijn om de betaling automatisch in te stellen, dit kan voorkomen dat de penningmeester aan het eind van elke maand veel werk te doen heeft.
U kunt ons ook machtigingen om een vast bedrag maandelijks van uw rekening af te kunnen schrijven. U kunt een machtigingsformulier bij ons aanvragen via ons contactformulier

Wilt u een periodieke gift doen aan Stichting WaridiHome? Als uw periodieke gift voldoet aan een aantal voorwaarden, kunt u deze aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Er moet dan wel eerst een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en het goede doel. U kunt daarvoor deze formulieren gebruiken. Gebruik het formulier als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen aan Stichting WaridiHome. Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte voor Stichting WaridiHome. Als alles is ingevuld, kunt u deze overeenkomst voor uw eigen administratie bewaren.

Bedrijfsdonaties
Met bedrijven gaan we graag een relatie voor min. 5 jaar aan. Een bedrijf kan kiezen voor een maandelijks of een jaarlijkse donatie. Dit wordt in een contract vastgelegd.
Het bedrijf wordt genoemd in verschillende nieuwsbrieven (afhankelijk van de bijdrage wordt het aantal en de positie van de plaatsing besproken). Tevens bestaat de mogelijkheid om een link naar het bedrijf op de website van Stichting WaridiHome te plaatsen. Daarnaast kan er natuurlijk voor gekozen worden, om bij een grootst opgezette actie te werken met banners met de bedrijfsnaam. Bij het aangaan van een samenwerking worden bovengenoemde zaken besproken en vastgelegd in een contract.
contactformulier

 

WerkaanjeZaak is een enthousiast, gedreven, maatschappelijk betrokken en bevlogen bureau voor training en advies en de eerste bedrijfssponsor van Waridihome. Zie voor verdere informatie over hun bedrijf: www.werkaanjezaak.nl