Stichting WaridiHome  is door de Nederlandse Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Hierdoor kunt u giften aan onze stichting aftrekken bij uw belastingaangifte.
De belastingdienst stelt per 1 januari 2014 strengere eisen aan stichtingen met een ANBI status. Onderstaande informatie geeft inzicht in de organisatie met de bedoeling zo transparant mogelijk te zijn naar onze sponsoren en de belastingdienst.

Naam van de stichting:
WaridiHome

Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden informatienummer):
851127058

Postadres van de stichting:
Brugstraat 11, 7201JJ Zutphen.

Doelstelling van de stichting:
Stichting WaridiHome wil graag  het leven verbeteren van (wees)kinderen in Kenia. Dit door middel van het aanvullen van de basisbehoeften van de kinderen, de kinderen in veiligheid laten opgroeien en de kinderen verzekeren van onderwijs.  De kinderen krijgen hierdoor de kans om op te groeien tot opgeleide, zelfstandige volwassenen.

Daarnaast wil de stichting zich proberen in te zetten voor het verbeteren van onderwijsomstandigheden. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat we helpen een schoolgebouw op te knappen of een waterpomp aanleggen, zodat een school voorzien kan worden van schoon drinkwater.

Jaarverslag 2015:
klik hier