WaridiHome

Author Archive

Onze eerste bedrijfssponsor

Wij zijn erg blij onze eerste bedrijfs sponsor te mogen verwelkomen, Victor&Paul! In de nieuwsbrief  is meer over het bedrijf te lezen en ook op hun website http://victorenpaul.nl/.

Skypen met Roos

Heerlijk om te weten dat internet ook in ontwikkelingslanden zijn dienst bewijst! Een eerste skypedate met Roos maakte duidelijk dat er in korte tijd ontzettend veel gebeurd. Roos is met Ali, de lokale directeur van Kids Care bezig geweest werkbezoeken af te leggen, inmiddels zijn Gerard en Lisette (bestuur van Kids Care) aanwezig en is duidelijk dat Waridihome en Kids Care nauw gaan samenwerken. Zoals Roos het nu ziet kan ze een bijdrage gaan leveren op inhoudelijk vlak; bv het beter vormgeven van de huisbezoeken die door de lokale vrijwilligers regelmatig worden afgelegd.  Het is belangrijk gezinnen goed te coachen en daar is meer training voor nodig  (waar vraag je op door, hoe zorg je dat voldoende helder wordt wat goed gaat en niet goed gaat etc.) Daarnaast zal binnen afzienbare tijd nu duidelijk worden welke gezinnen onder WaridiHome gaan vallen zodat we gezinnen daadwerkelijk kunnen gaan volgen en de donateurs op de hoogte kunnen houden van de resultaten. En natuurlijk het starten van de  daadwerkelijke financiële steun. Het plan van aanpak ligt daarvoor nu behoorlijk klaar.

Tot zover! Margreet

Nieuwsbrief editie 4

De eerste nieuwsbrief sinds Roosmarijn naar Kenia is vertrokken. Inmiddels gaan de ontwikkelingen snel zoals op facebook te lezen is. In samenwerking met Kids Care worden plannen nu concreet vormgegeven. In de nieuwsbrief aandacht voor afscheid en de start in Kenia en onze eerste  bedrijfssponsor!

Nieuwsbrief oktober 2012

Afscheid en nieuwe ontwikkelingen

Zoals gelukkig velen hebben kunnen meemaken was het benifietconcert een gezellig en muzikaal evenement waar we met een voldaan gevoel op terug kijken. Iedereen bedankt voor de komst en bijdrage. De bands Lua, Mudanthe, en Seeyouonstage hebben voor een afwisselend en opzwepende sfeer gezorgd. We hebben weer nieuwe donateurs erbij en dat is super. De afgelopen 2 maanden is er nog een ontwikkeling geweest die belanrgijk is te vermelden. Er er een samenwerking ontstaan met Kids Care, een organisatie die al langer bestaat en meerdere projecten op zijn naam heeft staan. De laaste 3 jaar zijn zij actief met vergelijkbare missie als de “onze”, gericht op netwerkondersteuning.  Zij zijn actief in hetzelfde gebied en na een aantal orienterende gesprekken is het duidelijk dat de beide stichtingen elkaar veel te bieden hebben en de handen ineen kunnen gaan slaan. Een klein voorbeeld hiervan is dat Kids Care een aantal dorpen onder hun hoede heeft (per dorp zijn de 5 armste gezinnen in het project opgenomen), en het aantal dorpen graag wil uitbreiden. Daarnaast kan Roosmarijn vanuit haar achtergrond als psycholoog mee gaan kijken naar de inhoud van de projecten en meedenken over verbeteringen binnen de begeleiding  aan de betrokken gezinnen.

Voor meer informatie over hun project zie

http://www.kidscarekenia.nl/

Margreet Lammers

Voorzitter

Artikel vrouw in de regio

Voor het tijdschrift “Vrouw in de regio” heeft Mieke, de moeder van Roosmarijn een artikel mogen schirjven over het project en de stichting, vanuit de ogen als moeder. Klik op de link om het volledige artikel te lezen!

Interview

Eerste acties uitgezet

Aan ideeen voor acties geen gebrek, zo bleek uit de laatste vergadering van onze projectgroep. Er staan meerdere acties in de startblokken. We bereiden een  actie op een lokatie  in Zutphen voor wat een uiteraard Afrika getinte middag zal worden vol actieve workshops, opgeluisterd met muziek en hapjes. Een soort Afrika dag plus variant! De datum staat al gepland, 21 april, dus noteer dat alvast!  We gaan deelnemen aan één  of een aantal boekenmarkten. Voor mensen die boeken kwijt willen, we zijn geinteresseerd in nog goed verkoopbare boeken (dus liefst niet te oud en populair). Aanstaande koninginnedag zullen we ook zeker ergens op een rommelmarkt te vinden zijn en we gaan schoolprojecten voorbereiden. Dat houdt in het geven van interactieve presentaties in  de groepen en daaraan gekoppeld acties zoals een sponsorloop of iets dergelijks. Verder staat een tweede benifietconcert op het programma en zijn er ideeen om onze werkgevers te betrekken in acties.

We houden jullie op de hoogte

Margreet

Inspiratie door Wilde Ganzen

 Een inspirerende training van de Wilde ganzen heeft Roosmarijn  en mij als voorzitter aangescherpt in onze visie op ons project. De training was gericht op  de opvang van straat en weeskinderen. Het gaf  inzicht in de problematiek van het weeskind in ontwikkelingslanden en begon met een ogenschijnlijk simpele vraag: “wat heeft een kind eigenlijk nodig, wat zijn zijn of haar behoeftes, en hoe staan de verschillende behoeftes van een kind in verhouding tot elkaar”?  Dit is subjectief en verschilt per individu, maar nog belangrijker, ook per cultuur.  Met een leuke oefening werd dit onder de loep genomen en werd duidelijk hoe belangrijk het is je lokale partners te betrekken bij het onderzoeken wat zij nodig vinden voor de kinderen in hun gemeenschap. Daarnaast werd de nadruk gelegd op de behoefte van een kind om zich te hechten, en hoe mis dit kan gaan als een weeshuis grootschalig en met wisselende verzorgers wordt vormgegeven. Het was aldus ook een duidelijk pleidooi voor het opzetten van gezinshuizen en het stimuleren van pleegzorg, netwerkopvang etc. En daarnaast een pleidooi om in je projectplan op te nemen hoe je de kinderen kan voorbereiden op de wereld daarna,  en in een zorgplan uit te werken hoe je het kind gaat begeleiden met thema’s als “waarom woon ik hier”, of  “wat is mijn  geschiedenis”.  Het begrijpen van die context is belangrijk voor hun toekomst . Naast deze inhoudelijke training was het veel uitwisselen van tips en tricks, netwerken etc.  Onze hoofden zaten vol maar wel met goede stof om na te denken!

Oefening