Het bestuur van Stichting WaridiHome bestaat momenteel uit de volgende bestuursleden:

Margreet Lammers – Voorzitter
Chris Buijk – Penningmeester
RoosmarijnWasseveld – Initiatiefneemster / algemeen bestuurslid
Mieke Kleinleugemors – Algemeen bestuurslid

Beloningssysteem:
Wat betreft het beloningssysteem kunnen we kort zijn: de bestuursleden (maar ook andere vrijwilligers) kunnen de gemaakte kosten ten behoeve van de stichting declareren. Verder worden er geen aanwezigheidsgelden of andere beloningen aan bestuursleden en vrijwilligers gegeven (Vacatiegeld).

Daarnaast wordt zoals eerder genoemd samengewerkt met KidsCare en dan met name met de bestuursleden

Gerard en Lisette van Geenen